travel news

Content and writing

 • เนินวัดพระงาม

  วัดพระงาม หรือ วัดโสดาพุทธาราม เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีโบราณสถานสำคัญอยู่ภายในบริเวณวัด เรียกกันว่า ‘เนินวัดพระงาม’ ซึ่งมีการค้นพบพระเจดีย์ขนาดสูงใหญ่สมัยทวาราวดี รวมถึงขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูปศิลาหักพัง พระเสมาธรรมจักร กวางหมอบ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ และพระพิมพ์ดินเผา ซึ่งเป็นของเก่าแก่ฝีมืองดงามมาก และยากจะหาที่อื่นเทียบได้

 • พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต

  หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าเพียงแค่เปลือกหอยหน้าตาธรรมดา จะกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่นำพาไปสู่การเรียนรู้อันยิ่งใหญ่ และที่พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ตแห่งนี้ จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี โดยเป็นแหล่งรวบรวมเปลือกหอยจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยจากทะเลไทย อ่าวเม็กซิโก หรือแม้แต่เปลือกหอยจากแอฟริกาใต้

 • คลองร้อยสาย

  ล่องเรือชมหิ่งห้อยท่ามกลางป่าชายเลนบริสุทธิ์ ชมบ้านโบราณเก่าแก่ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี สนุกกับวิถีประมงพื้นบ้าน และอีกสารพัดกิจกรรมที่จะทำให้คุณรับรู้ถึงความสุขที่เรียบง่ายของคลองร้อยสาย ชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา ที่นี่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการสัญจรไปมา

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี

  เคยสงสัยบ้างไหมว่า เรือที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ของไทย เมื่อเสร็จพิธีแล้ว นำไปเก็บไว้ที่ไหน? จริงๆ แล้วพระราชพิธีต่างๆ ถูกนำมาเก็บและจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี เรือเหล่านี้ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกของชาติแล้วทั้งสิ้น นอกจากเก็บรักษาไว้ที่นี่แล้ว จะเปิดให้ชมงานศิลปกรรม อันทรงคุณค่าของไทยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระที่นั่งอื่น ๆ อีกหลายลำ

 • เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

  สถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามของเจดีย์แห่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทั้งศิลปะแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ประยุกต์ คงแนวคิดในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะพุทธสถานทางภาคเหนือ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ