ความปรารถนาอันแรงกล้าของสตรีชาวเวียดนาม

"เวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมดังนั้นการนมัสการเทพธิดาทางการเกษตรเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะก่อน (คำจารึกของยูเนสโก) ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นชาวนาหรือนักธุรกิจทุกวันนี้มีผู้ชมทั้งหมดจากข้าราชการไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง" สำหรับเทพหญิงเทพธิดาเทพธิดาแม่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลัทธิขงจื้อ "ผู้หญิงคาดหวังว่าจะมีบทบาทแบบพาสซีฟยอมและยอมจำนน "พวกเขาไม่ได้เป็นที่นับหน้าถือตาและต้องพึ่งพาผู้ชายคนนี้ต้องการสัญลักษณ์ดังนั้นพวกเขาจึงคิดค้นเทพธิดาแม่ Lieu Hanh..

ความปรารถนาอันแรงกล้าของสตรีชาวเวียดนาม

“เวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมดังนั้นการนมัสการเทพธิดาทางการเกษตรเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะก่อน (คำจารึกของยูเนสโก) ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นชาวนาหรือนักธุรกิจทุกวันนี้มีผู้ชมทั้งหมดจากข้าราชการไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง” สำหรับเทพหญิงเทพธิดาเทพธิดาแม่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลัทธิขงจื้อ “ผู้หญิงคาดหวังว่าจะมีบทบาทแบบพาสซีฟยอมและยอมจำนน

“พวกเขาไม่ได้เป็นที่นับหน้าถือตาและต้องพึ่งพาผู้ชายคนนี้ต้องการสัญลักษณ์ดังนั้นพวกเขาจึงคิดค้นเทพธิดาแม่ Lieu Hanh “เธอแสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของสตรีชาวเวียดนามในเรื่องเสรีภาพความเป็นอิสระและความสุข” ในการนมัสการแม่เทพธิดา hau dong (ซึ่งหมายถึง ‘การยึดสื่อกลาง’ หรือ ‘ไปสู่ความมึนงง’) หมายถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุด