กกต.ยกร่างระเบียบเลือกตั้งคืบ90%แล้ว

“ประธานกกต.”พร้อมเดินหน้าจัดเลือกตั้ง หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด ร่างกฎหมายลูก ส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เผยยกร่างระเบียบเกี่ยวข้องคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง..

กกต.ยกร่างระเบียบเลือกตั้งคืบ90%แล้ว

“ประธานกกต.”พร้อมเดินหน้าจัดเลือกตั้ง หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด ร่างกฎหมายลูก ส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เผยยกร่างระเบียบเกี่ยวข้องคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั้น

ว่า ขั้นตอนต่อไปประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)จะต้องนำร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ส่วนบทบาทของกกต. ก็จะดำเนินการยกร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ทางสำนักงานได้ดำเนินการยกร่างคืบหน้าไปกว่า 90 เปอณ์เซ็นต์ คาดว่าภายใน 1 เดือนนับจากนี้จะแล้วเสร็จ  

ซึ่งรวมถึงระเบียบที่จะควบคุมกรรมการประจำหน่วยที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพลภาพในการลงคะแนนไม่ให้นำความลับของผู้ใช้สิทธิมาเปิดเผย และการยกร่างคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว. ที่มีประมาณ 12 ฉบับ อาทิ คู่มือการปฏิบัติการรับสมัครเลือกตั้งส.ส. คู่มือการปฏิบัติงานระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ซึ่งจะใช้ในการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยการออกคู่มือดังกล่าวก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews