Celine Dion: ชีวิตของเธอ ที่เธอรักและความจริงเกี่ยวกับชายที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล

Celine Dion เป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนและเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เธอแข็งแกร่งแข็งแรงและเป็นที่เคารพนับถือ มีคนพูดถึงเสียงที่ไพเราะเสียงแหลมและสวยงาม แต่เรารู้อะไรเกี่ยวกับเธอจริงๆ? ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ CNN

Celine Dion: ชีวิตของเธอ ที่เธอรักและความจริงเกี่ยวกับชายที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล

Celine Dion เป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนและเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เธอแข็งแกร่งแข็งแรงและเป็นที่เคารพนับถือ มีคนพูดถึงเสียงที่ไพเราะเสียงแหลมและสวยงาม แต่เรารู้อะไรเกี่ยวกับเธอจริงๆ?

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ CNN