อุทยานแห่งชาติเขานัน

อุทยานแห่งชาติเขานันครอบคลุมเขตอำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล นอกจากนี้ยังครอบคลุมเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานัน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิงบางส่วน สภาพทั่วไปมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนโดยเป็นแนวติดต่อมาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และมียอดเขาสูงสุดคือเขานัน สูง 1,438 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง..

อุทยานแห่งชาติเขานัน

อุทยานแห่งชาติเขานันครอบคลุมเขตอำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล นอกจากนี้ยังครอบคลุมเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานัน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิงบางส่วน สภาพทั่วไปมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนโดยเป็นแนวติดต่อมาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และมียอดเขาสูงสุดคือเขานัน สูง 1,438 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง

ไฮไลท์แห่งอุทยานฯ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ บัวแฉกใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเปลี่ยนสี “ป่าประ” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ต้นประจะแตกใบอ่อนเป็นสีแดง งดงามทั้งขุนเขา ชมน้ำตกสุนันทาซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม และถ้ำหงส์ซึ่งมีน้ำตกตั้งอยู่ภายใน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand