ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุ-อุบัติภัย

ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้านำโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์..

ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุ-อุบัติภัย

ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้านำโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สสส. สอจร. ในการนี้ นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ นายสมชาย สุดเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก อนุ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลทุกแห่ง อบต. เทศบาล ทุกแห่ง กู้ภัยทุกแห่ง รวม 210 คน ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (แห่งใหม่) ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบ E-Acident เป็นโปรแกรมรับแจ้งอุบัติเหตุ (RVP-3PACC) ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสับภัยจากรถ จำกัด โดยมีเครือข่ายแจ้งเหตุเป็นแหล่งฐานข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดอุบัติเหตุและอุบัติภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth