จี้รัฐทำระบบคุ้มครองคนแจ้งเบาะแสทุจริต

รองหัวหน้าปชป.แนะรัฐปรับระบบรับเรื่องร้องทุจริตในหน่วยราชการ-มีมาตรการคุ้มครองคนแจ้งเบาะแส เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม..

จี้รัฐทำระบบคุ้มครองคนแจ้งเบาะแสทุจริต

รองหัวหน้าปชป.แนะรัฐปรับระบบรับเรื่องร้องทุจริตในหน่วยราชการ-มีมาตรการคุ้มครองคนแจ้งเบาะแส เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และน.ส.ณัฐกานต์ หมื่นพล อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น เปิดโปงการทุจริตปลอมแปลงเอกสารรับ จนมีการตรวจสอบพบการทุจริตอีกหลายสิบจังหวัด

ว่า การที่พนักงาน ข้าราชการในหน่วยงานเป็นผู้ทุจริต หรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคงมีอีกมากมายหลายหน่วยงาน คงไม่ใช่มีเฉพาะที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ตนเชื่อว่าการทุจริตคงเกิดขึ้นอีกในหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาสู่สาธารณชน เรื่องการทุจริตที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นที่รับรู้ของสาธารณะ เพราะมีคนภายในองค์กร คือ นักศึกษาฝึกงานและอดีตลูกจ้างที่้นำข้อมูลการทุจริตมาเปิดเผย แต่กว่าจะนำข้อมูลทุจริตออกมาเปิดเผยได้ ก็ถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวางกลั่นแกล้ง จนแทบหมดกำลังใจ แม้แต่นักศึกษาฝึกงานนำข้อมูลทุจริตไปบอกอาจารย์ แทนที่อาจารย์จะสนับสนุนให้ต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง อาจารย์กลับขัดขวางนักศึกษาที่มีจิตใจกล้าหาญ ไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้อง จนนักศึกษาฝึกงาน และอดีตลูกจ้างต้องไปหาช่องทางเปิดโปงการโกงเงินคนจนครั้งนี้ด้วยความยากลำบาก

นายองอาจ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการต่างๆเกิดประสิทธิภาพ ขอฝากให้รัฐบาลนำกรณีโกงเงินคนจน มาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกลไกและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้งมีมาตรการคุ้มครองลูกจ้าง พนักงาน และข้าราชการดีๆ ที่ปฏิเสธการทุจริตให้มีช่องทางอย่างเป็นทางการที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อจัดการกับข้าราชการที่เลวร้ายในหน่วยราชการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกจ้าง พนักงาน ข้าราชการดีๆ รวมถึงนักศึกษาฝึกงานที่ถึงแม้จะเข้าไปฝึกงานในหน่วยงานราชการต่างๆเพียงช่วงสั้นๆ ต้องแสวงหาช่องทางในการแจ้งเบาะแสตามลำพัง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews