ทุกเหล่าทัพจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ’ในหลวง ร.๑๐’

"ทบ.-ทร.-ทอ." ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2560   เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา..

ทุกเหล่าทัพจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ’ในหลวง ร.๑๐’

“ทบ.-ทร.-ทอ.” ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2560   เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญยิ่งของกองทัพบกในการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการทหารเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพรสงฆ์ จำนวน 66 รูป จากวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร พิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอาวุธวิกสิตาราม 10 รูป พิธีไถ่ชีวิตกระบือ รวมทั้งการบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศล  นอกจากนี้ กองทัพบกได้ดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์รอบกองบัญชาการกองทัพบก ร่วมกับภาคประชาชน จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ช่วงวันที่ 26–31 ก.ค. ในเวลาราชการ

ด้านทางกองบัญชาการกองทัพเรือ พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป กิจกรรมปล่อยนกกระจิบและนกกระจาบ จำนวน 1,066 ตัว กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลายี่ศก จำนวน 1,066 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

ส่วนทางกองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ. ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ (รองผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้สดถวายราชสักการะ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 66 รูป พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสวดมนต์เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 ณ อาคารรณนภากาศ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

ส่วนที่วงเวียนรักษาดินแดน หน้ากองบัญชาการหน่วยรักษาดินแดน พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560  โดยมีศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 35 แห่ง และศูนย์ฝึกย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตระหนักว่าการเคารพหวงแหนและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  เป็นหน้าที่ในฐานะประชาชนคนไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews