‘บิ๊กจิน-วิษณุ’ เซ็นตั้งเพิ่มโฆษกรองนายกฯ ช่วยพีอาร์งานรัฐบาล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งโฆษกประจำพล.อ.อ.ประจิน..

‘บิ๊กจิน-วิษณุ’ เซ็นตั้งเพิ่มโฆษกรองนายกฯ ช่วยพีอาร์งานรัฐบาล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งโฆษกประจำพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆของรัฐบาล โดยในระดับนโยบายให้มีการแบ่งการดำเนินการของโฆษกรัฐบาลเป็นฝ่ายต่างๆ ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบภารกิจในส่วนงานที่รับผิดชอบ ประกอบกับได้มีคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรองนายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งให้พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร เป็นประธานคณะทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมานั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้พล.อ.อ.มณฑล เป็นโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า สำหรับคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีนี้ สืบเนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คนแต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่งานที่เกี่ยวข้องในสายงานของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล โดยรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คนจะเสนอรายชื่อโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ทั้งนี้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งนายไชยา ลิ้มวิไล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ,พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งพล.ร.ต.รณัชย์ เทพวัลย์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็นโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี

ขอบคุณ มติชนออนไลน์